Bez kategorii

Czy umowę można zakończyć przed terminem? O spłacie szybkiej pożyczki dla zadłużonych

Wiele osób zastanawia się, czy umowę o kredyt konsumencki, głównie chodzi o pożyczki od instytucji pozabankowych, można spłacić wcześniej, przed terminem. Jest to doskonale opisane w ustawie o kredycie konsumenckim, która dokładnie precyzuje, na co może liczyć konsument, a z czym zupełnie nie może się zgodzić. Warto wiedzieć i być świadomym.

Możliwość spłaty szybkiej pożyczki dla zadłużonych przed terminem

Jest taka możliwość, została ona dokładnie opisana w artkule 48 ustawy z 2011 roku:

  1. Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.
  2. Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta.

Oznacza to, że konsument nie tylko ma prawo do szybszej spłaty kredytu, ale ma ją także w odniesieniu do całości lub tylko części. To niezwykle ważne, gdyż wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie ma prawa. W efekcie na tym traci. Biorąc szybką pożyczkę dla zadłużonych, można ją szybciej spłacić. Choć oczywiście mogą wystąpić różne warunki spłaty.

Obniżenie kosztu szybkiej pożyczki przy wcześniejszej spłacie

O samej prowizji warto opowiedzieć szerzej, natomiast nie zawsze szybsza splata kredytu, np. szybkiej pożyczki dla zadłużonych udzielonej dzięki brokerowi finansowemu, będzie korzystna. W efekcie może okazać się, że ostateczna kwota i tak będzie podobna. Jak wygląda to z punktu widzenia prawa? Oto brzmienie artykułu 49:

  1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
  2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Nie ma tu jednak dokładnego określenia, jak może wyglądać prowizja związana z tego rodzaju działaniem. Dlatego każdy powinien indywidualnie przekonać się, jak skonstruowana jest umowa i w jaki sposób zostało to określone w jej zapisach.

Pożyczki

Prawne aspekty konsolidacyjnych kredytów dla zadłużonych

Osoby bez BIK lub z negatywną historią kredytowania, które umieszczane są w KRD czy w ERIF mogą mieć problemy z otrzymaniem normalnego kredytu. Jednak rozwiązaniem wydaje się być konsolidacja dla zadłużonych – łatwy i szybki sposób na pomoc w przypadku utraty płynności finansowej. A co o tym wszystkim mówi prawo?

Pożyczka pozabankowa a bankowa

Najpierw jednak rozstrzygnijmy, czym tak naprawdę jest pożyczka bankowa i pozabankowa na gruncie prawa. Otóż, największą różnicą jest przede wszystkim odwołanie prawne. Co do bankowych instytucji oferujących pożyczki i kredyt bez BIK z poręczycielem(bez BIK i dla zadłużonych tutaj się nie znajdzie) to określa je prawo bankowe.

Jeśli jednak mówimy o pozabankowych ofertach konsolidacyjnych, to tutaj chodzi o kredyt oparty na zasadach szeroko ujętego kodeksu cywilnego, ale także ustawy o kredycie konsumenckim. Jest to zatem zupełnie inna kwestia z punktu widzenia prawnego i widać to na wielu polach.

Dlaczego nie BIK przy kredycie konsolidacyjnym bez BIK dla zadłużonych?

Brak BIK w bankach jest minusem i może wykluczyć danego konsumenta z możliwości uzyskania wsparcia. Tymczasem instytucje pozabankowe nie muszą przejmować się złą historią kredytową w Biurze Informacji Kredytowe czy gdziekolwiek indziej. Dlaczego?

  • Inne prawo – kodeks cywilny i ustawa o kredycie konsumenckim – sprawia, że banki muszą weryfikować klientów i odmawiać przy negatywnej historii i bazie danych dłużników, podczas gdy kredyty konsolidacyjne bez BIK dla zadłużonych są możliwe w firmach pozabankowych.
  • Firmy pozabankowe muszą weryfikować klientów, ale nie muszą się do tego stosować. Mogą więc dopasowywać ofertę do ich potrzeb. To wygodne i praktyczne.
  • Instytucje pozabankowe nie muszą mieć jednego źródła finansowania, mogą zatem dużo lepiej radzić sobie z problemami wykupienia długów do konsolidacji.

Jak konsolidować, by mieć korzyść?

Czym jest konsolidacja? Złączeniem różnych zobowiązań w jedno, stworzeniem wygodnych warunków rozwoju dla konsumenta i sprawieniem, że jego płynność finansowa jest uratowana. Dzięki temu otrzymuje on jedną, niższą ratę, ale jednocześnie decyduje się na wydłużenie kredytowania, w związku z czym ostateczna kwota do oddania jest wyższa niż pierwotnie.

Finanse

Ile zabrać z konta może nam komornik?

Kwota wolna od zajęcia zmienia się każdego roku w związku z podnoszeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Choć ma charakter stały, zdarza się, że na rachunku bankowym zostaje mniej. Co wpływa na to, że komornik ma prawo zająć większą kwotę i ile ona wynosi? Jak zabezpieczyć wpływy ze świadczeń przed komornikiem?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2019 roku

Minimalna płaca za pracę w roku 2019 wynosi 2225 złotych brutto, a kwota wolna od zajęcia przez komornika stanowi 75 proc. najniższego wynagrodzenia, więc jest to 1687,50 złotych. Oznacza to, że jeśli dłużnik zarabia najniższą krajową, z jego rachunku nie zostanie zabrane zupełnie nic, natomiast każda kwota powyżej tego progu zostanie przekazana komornikowi przez bank. Nieco inaczej sytuacja wygląda, kiedy dłużnik zarabia powyżej 3268 złotych. W takiej sytuacji komornik ma prawo zabrać z konta 50 proc. wynagrodzenia netto.

Wyżej wskazane progi nie maja znaczenia, jeśli dług powstał w wyniku niepłaconych alimentów. Wtedy komornik może zająć 60 proc. wynagrodzenia, bez względu na to, czy dłużnik zarabia najniższa krajową, więcej czy mniej.

Zasiłek chorobowy a zajęcie przez komornika

Jeśli dłużnik przebywa na zasiłku chorobowym, to kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 75 proc. tego zasiłku netto. Na rachunku bankowym nie może pozostać jednak mniej niż 825 złotych. Jeśli natomiast miejsce ma zajęcie alimentacyjne, kwotą wolną od komornika jest 40 proc. zasiłku, jednak nie mniej niż 500 złotych.

Czy komornik zabierze świadczenie 500+ i dodatki socjalne?

Jeśli świadczenia i dodatki wpływają na wspólne konto z wynagrodzeniem za pracę, to więcej niż prawdopodobne, że komornik je zajmie. Należy zatem oddzielić pieniądze pochodzące ze świadczeń oraz pieniądze z tytułu wynagrodzenia. Najlepszym sposobem i jednocześnie najbardziej bezpiecznym jest założenie dodatkowego rachunku bankowego, tzw. konta socjalnego. Wtedy świadczenia te nie będą podlegać egzekucji komorniczej.