Finanse

Ile zabrać z konta może nam komornik?

Kwota wolna od zajęcia zmienia się każdego roku w związku z podnoszeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Choć ma charakter stały, zdarza się, że na rachunku bankowym zostaje mniej. Co wpływa na to, że komornik ma prawo zająć większą kwotę i ile ona wynosi? Jak zabezpieczyć wpływy ze świadczeń przed komornikiem?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2019 roku

Minimalna płaca za pracę w roku 2019 wynosi 2225 złotych brutto, a kwota wolna od zajęcia przez komornika stanowi 75 proc. najniższego wynagrodzenia, więc jest to 1687,50 złotych. Oznacza to, że jeśli dłużnik zarabia najniższą krajową, z jego rachunku nie zostanie zabrane zupełnie nic, natomiast każda kwota powyżej tego progu zostanie przekazana komornikowi przez bank. Nieco inaczej sytuacja wygląda, kiedy dłużnik zarabia powyżej 3268 złotych. W takiej sytuacji komornik ma prawo zabrać z konta 50 proc. wynagrodzenia netto.

Wyżej wskazane progi nie maja znaczenia, jeśli dług powstał w wyniku niepłaconych alimentów. Wtedy komornik może zająć 60 proc. wynagrodzenia, bez względu na to, czy dłużnik zarabia najniższa krajową, więcej czy mniej.

Zasiłek chorobowy a zajęcie przez komornika

Jeśli dłużnik przebywa na zasiłku chorobowym, to kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 75 proc. tego zasiłku netto. Na rachunku bankowym nie może pozostać jednak mniej niż 825 złotych. Jeśli natomiast miejsce ma zajęcie alimentacyjne, kwotą wolną od komornika jest 40 proc. zasiłku, jednak nie mniej niż 500 złotych.

Czy komornik zabierze świadczenie 500+ i dodatki socjalne?

Jeśli świadczenia i dodatki wpływają na wspólne konto z wynagrodzeniem za pracę, to więcej niż prawdopodobne, że komornik je zajmie. Należy zatem oddzielić pieniądze pochodzące ze świadczeń oraz pieniądze z tytułu wynagrodzenia. Najlepszym sposobem i jednocześnie najbardziej bezpiecznym jest założenie dodatkowego rachunku bankowego, tzw. konta socjalnego. Wtedy świadczenia te nie będą podlegać egzekucji komorniczej.