Kredyt dla zadłużonych
Bez kategorii

Kredyt dla zadłużonych – jakie propozycje czekają na nas w 2019?

Rok 2019 nie przyniesie dużych zmian w kwestii kredytów gotówkowych dla zadłużonych. Osoby zadłużone wciąż będą mogły korzystać z wielu produktów finansowych, mimo negatywnej historii kredytowej. Wśród najczęściej wybieranych wskazuje się kredyty krótkoterminowe oraz kredyty dla zadłużonych ratalne na niedługi okres kredytowania. Czy w 2019 roku również będą cieszyć się tak dużą popularnością? Przedstawiamy prognozy na najbliższy rok.

Kredyty krótkoterminowe – jakie zalety czynią je jednymi z najczęściej wybieranych?

 • Niewielka kwota udzielana na krótki okres spłaty jest łatwa do uzyskania. Najczęściej w dochód w takiej sytuacji wiele firm wlicza również świadczenia, alimenty i stypendia, co poszerza grono klientów.

 • Wszystkie formalności mogą być dokonane bez wychodzenia z domu. Nawet osoby zadłużone mogą korzystać z produktów finansowych o takich samych warunkach, co osoby z dobrą historią kredytową.

 • Atrakcyjne oprocentowanie – niektóre propozycje kredytów krótkoterminowych dostępne są nie tylko na korzystniejszych warunkach, ale nawet za darmo. W przypadku wielu oprocentowanie wynosi 0 proc., co oznacza, że zwraca się taką samą kwotę, jaka została pożyczona.

Ratalne kredyty dla zadłużonych – ich popularność wzrośnie

Kredyty ratalne dla zadłużonych to jedna z najkorzystniejszych propozycji instytucji pozabankowych. Pozwala pożyczyć niewielką kwotę, ale oddawać ją w wygodnych i dopasowanych do indywidualnej sytuacji ratach. Dla osób, które mają już inne zobowiązania, a nagle potrzebują gotówki na naprawę auta czy leczenie, rozwiązanie to jest idealne. To właśnie dlatego popularność ratalnych kredytów dla zadłużonych w 2019 roku wzrośnie.

Czego jeszcze możemy się spodziewać w 2019 roku?

Nowelizacja ustawy lichwiarskiej, która pierwotnie wprowadzona została w 2016 roku przyniesie mnóstwo zmian.1 Rząd zamierza kontynuować działania nad obniżeniem kosztów dodatkowych, czyli pozaodsetkowych. Zaostrzone zostaną również kary dla tych instytucji, które będą wprowadzać w błąd nieświadomych klientów.

pożyczki bez bik dla zadłużonych
Bez kategorii

Pożyczki bez BIK dla zadłużonych online – cenne wskazówki

Klienci banków często mają problem z uzyskaniem zobowiązania, jeżeli w przeszłości ich sytuacja finansowa pogorszyła się na tyle, że powstały zaległości w spłacie zobowiązania. Mimo wyjścia na prostą, a nawet całkowitego spłacenia kredytu czy pożyczki, informacja o tym zdarzeniu widnieje w BIK przez 5 lat. Firmy pożyczkowe mają to na uwadze, dlatego wiele z nich nie posiłkuje się informacjami, które znajdują się z bazach, a wysnuwa własne wnioski na podstawie indywidualnej oceny klienta.

Jakie zabezpieczenie stosują firmy pożyczkowe?

 1. Oświadczenie – to dokument sporządzany przez samego wnioskującego, w którym wskazuje on wysokość i źródło dochodów oraz comiesięczne stałe wydatki i zobowiązania. Oświadczenie może zostać złożone pisemnie i załączone do formularza lub też słownie, w trakcie rozmowy z przedstawicielem firmy pożyczkowej, który skontaktuje się w trakcie rozpatrywania wniosku.

 2. Poręczyciel – wymagany przy pożyczkach dla zadłużonych bez BIK, szczególnie na wyższą kwotę. W świetle prawa poręczyciel jest zabezpieczeniem na wypadek niesolidności pożyczkobiorcy:

przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał” (Art. 876 Kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.)1

Kiedy firma pożyczkowa odmówi udzielenia pożyczki bez BIK dla zadłużonych online

Zobowiązanie nie jest przyznawane każdemu, kto się o nie ubiega. Choć firmy pożyczkowe mają mniej rygorystyczne wymagania niż banki, to w skrajnych przypadkach, gdy sytuacja klienta jest zbyt skomplikowana i rygorystyczna, następuje odmowa przyznania pożyczki bez BIK dla zadłużonych. Są to sytuacje, gdy:

 • pożyczkobiorca nie ma żadnych dochodów

 • pożyczkobiorca nie posiada nieruchomości w formie zabezpieczenia ani poręczyciela, który zgodziłby się na ryzyko związane z poręczeniem

 • pożyczkobiorca posiada zbyt dużo zobowiązań i zadłużeń

 • wszczęto wobec pożyczkobiorcy postępowanie komornicze.

1https://www.arslege.pl/istota-umowy-poreczenia/k9/a6399/

Artykuł sponsorowany przez portal https://pozyczkalux.pl/

pożyczki długoterminowe bez bik
Bez kategorii, Pożyczki

4 fakty na temat pożyczki długoterminowej bez BIK

Każdy, kto obawia się negatywnej historii kredytowej w bazie Biura Informacji Kredytowej lub jest pewny, że bieżące lub wcześniejsze problemy ze spłatą zobowiązań mogą zaważyć na uzyskaniu gotówki, może skorzystać z produktów finansowych oferowanych przez instytucje finansowe niesprawdzające BIK’u. Oto pięć informacji, które warto znać przed zaciągnięciem zobowiązania.

1. Pożyczka długoterminowa bez BIK dla bezrobotnych

Oferta instytucji finansowych skierowana jest również do osób bezrobotnych. Należy zauważyć, że brak pracy nie oznacza braku dochodów. Firmy pożyczkowe biorą pod uwagę każde źródło dochodów, w tym również stałe wpływy za wynajem nieruchomości, stypendium oraz świadczenia.

2. Oświadczenie i poręczenie formą zabezpieczenia instytucji finansowej

Pożyczka długoterminowa bez BIK przyznawana jest przede wszystkim tym klientom, którzy w Biurze Informacji Kredytowej posiadają negatywną historię kredytową. Aby jednak w jakiś sposób ocenić ryzyko związane z udzieleniem zobowiązania, co jest narzucone przez polskie prawo (art.9. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) firmy pożyczkowe wymagają specjalnego oświadczenia o dochodach wypisanego przez wnioskującego lub poręczenia, jeśli kwota pożyczki długoterminowe bez bik i okres spłaty są duże.

3. Pożyczka długoterminowa – dochód wymagany

Z pożyczki bez BIK skorzystać mogą również osoby zadłużone. Warunkiem jest jednak posiadanie odpowiednich dochodów, które pozwolą bez problemów spłacić zobowiązanie. Warto zauważyć, że termin „zadłużenie” wykorzystywany jest nie tylko jako określenie długów, ale również zobowiązań, które spłacane są w wyznaczonych terminach. Nawet jeśli do tej pory nie było problemów w spłacie, zbyt duża ilość zaciągniętych zobowiązań w stosunku do wysokości dochodów może być przyczyna odmowy udzielenia pożyczki.

4. Pożyczka bez BIK – brak sprawdzania bazy nie zawsze jest korzystny

BIK kojarzy się negatywnie, jednak może mieć pozytywny wpływ na decyzję o przyznaniu pożyczki długoterminowe bez bik. Osoby, które w terminie spłacają wszystkie zobowiązania nie muszą obawiać się sprawdzania w bazach, ponieważ informacje o pozytywnej historii kredytowej korzystnie wpłyną na rozpatrywanie wniosku.

1http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/T/D20110715L.pdf

Bez kategorii

Czy umowę można zakończyć przed terminem? O spłacie szybkiej pożyczki dla zadłużonych

Wiele osób zastanawia się, czy umowę o kredyt konsumencki, głównie chodzi o pożyczki od instytucji pozabankowych, można spłacić wcześniej, przed terminem. Jest to doskonale opisane w ustawie o kredycie konsumenckim, która dokładnie precyzuje, na co może liczyć konsument, a z czym zupełnie nie może się zgodzić. Warto wiedzieć i być świadomym.

Możliwość spłaty szybkiej pożyczki dla zadłużonych przed terminem

Jest taka możliwość, została ona dokładnie opisana w artkule 48 ustawy z 2011 roku:

 1. Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.
 2. Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta.

Oznacza to, że konsument nie tylko ma prawo do szybszej spłaty kredytu, ale ma ją także w odniesieniu do całości lub tylko części. To niezwykle ważne, gdyż wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie ma prawa. W efekcie na tym traci. Biorąc szybką pożyczkę dla zadłużonych, można ją szybciej spłacić. Choć oczywiście mogą wystąpić różne warunki spłaty.

Obniżenie kosztu szybkiej pożyczki przy wcześniejszej spłacie

O samej prowizji warto opowiedzieć szerzej, natomiast nie zawsze szybsza splata kredytu, np. szybkiej pożyczki dla zadłużonych udzielonej dzięki brokerowi finansowemu, będzie korzystna. W efekcie może okazać się, że ostateczna kwota i tak będzie podobna. Jak wygląda to z punktu widzenia prawa? Oto brzmienie artykułu 49:

 1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
 2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Nie ma tu jednak dokładnego określenia, jak może wyglądać prowizja związana z tego rodzaju działaniem. Dlatego każdy powinien indywidualnie przekonać się, jak skonstruowana jest umowa i w jaki sposób zostało to określone w jej zapisach.

Zmiany w wysokości podatków.
Bez kategorii

Zmiany w podatkach CIT. Zarobki netto mają znaczenie.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku wprowadziła szereg bardziej i mniej korzystnych zmian. Do najważniejszej należy obniżenie podatku CIT z 15 proc. na 9 proc., jednak jednoczesne wprowadzenie dodatkowych regulacji i wymogów, których dotąd nie było.

 

Zmiany budzące kontrowersje

 

Do tej pory koniecznym warunkiem do skorzystania z mniejszego podatku od osób prawnych było nieprzekroczenie progu 1,2 mln euro przychodu w roku poprzednim. Nowelizacja natomiast wskazuje, że sytuacja ta musi utrzymać się również w roku bieżącym, inaczej przedsiębiorca będzie objęty podatkiem w wysokości 19 proc. Ciekawostką jest to, że za rok poprzedni pod uwagę brana jest kwota brutto, natomiast w bieżący kwota netto.

Oprócz tego art. 19.5.1c Ustawy o podatku dochodowym od osób prywatnych wskazuje, że z preferencyjnego podatku CIT nie skorzystają:

 1. spółki dzielone
 2. podatnicy, którzy wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
 • uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14 ustawy, lub
 • składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

 

Nowi przedsiębiorcy również skorzystają!

 

Zmiana skierowana jest również dla nowo powstałych podmiotów. Z racji tego, że nie uzyskały one jeszcze statusu małego podatnika, mogą być objęci podatkiem CIT w wysokości 9 proc., jeśli w roku bieżącym nie przekroczą progu 1,2 mln euro netto przychodu przeliczanego według obecnego kursu euro.