pożyczki bez bik dla zadłużonych
Bez kategorii

Pożyczki bez BIK dla zadłużonych online – cenne wskazówki

Klienci banków często mają problem z uzyskaniem zobowiązania, jeżeli w przeszłości ich sytuacja finansowa pogorszyła się na tyle, że powstały zaległości w spłacie zobowiązania. Mimo wyjścia na prostą, a nawet całkowitego spłacenia kredytu czy pożyczki, informacja o tym zdarzeniu widnieje w BIK przez 5 lat. Firmy pożyczkowe mają to na uwadze, dlatego wiele z nich nie posiłkuje się informacjami, które znajdują się z bazach, a wysnuwa własne wnioski na podstawie indywidualnej oceny klienta.

Jakie zabezpieczenie stosują firmy pożyczkowe?

  1. Oświadczenie – to dokument sporządzany przez samego wnioskującego, w którym wskazuje on wysokość i źródło dochodów oraz comiesięczne stałe wydatki i zobowiązania. Oświadczenie może zostać złożone pisemnie i załączone do formularza lub też słownie, w trakcie rozmowy z przedstawicielem firmy pożyczkowej, który skontaktuje się w trakcie rozpatrywania wniosku.

  2. Poręczyciel – wymagany przy pożyczkach dla zadłużonych bez BIK, szczególnie na wyższą kwotę. W świetle prawa poręczyciel jest zabezpieczeniem na wypadek niesolidności pożyczkobiorcy:

przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał” (Art. 876 Kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.)1

Kiedy firma pożyczkowa odmówi udzielenia pożyczki bez BIK dla zadłużonych online

Zobowiązanie nie jest przyznawane każdemu, kto się o nie ubiega. Choć firmy pożyczkowe mają mniej rygorystyczne wymagania niż banki, to w skrajnych przypadkach, gdy sytuacja klienta jest zbyt skomplikowana i rygorystyczna, następuje odmowa przyznania pożyczki bez BIK dla zadłużonych. Są to sytuacje, gdy:

  • pożyczkobiorca nie ma żadnych dochodów

  • pożyczkobiorca nie posiada nieruchomości w formie zabezpieczenia ani poręczyciela, który zgodziłby się na ryzyko związane z poręczeniem

  • pożyczkobiorca posiada zbyt dużo zobowiązań i zadłużeń

  • wszczęto wobec pożyczkobiorcy postępowanie komornicze.

1https://www.arslege.pl/istota-umowy-poreczenia/k9/a6399/

Artykuł sponsorowany przez portal https://pozyczkalux.pl/