pożyczki z gwarantem w pełni online
Pożyczki

Pożyczki z gwarantem – 4 rzeczy, które poręczyciel powinien wiedzieć

Zgodzenie się na zostanie żyrantem kredytu wiąże się z dużym ryzykiem, dlatego wiele osób odmawia udzielenia pomocy obarczonej tak dużą odpowiedzialnością. Poręczenie to często jedyna możliwość uzyskania zobowiązania przez osobę, która nie ma zdolności kredytowej lub jej historia kredytowa jest negatywna. Czy jest zatem możliwość zostania gwarantem i zabezpieczenia się jednocześnie przez konsekwencjami tej decyzji?

1. Pożyczka z gwarantem – banki mają powód do żądania poręczenia

Poręczenie nie jest fanaberią instytucji bankowych i firm pożyczkowych. To realna konkredyty prywatneieczność zabezpieczenia się przed stratami finansowymi dotyczącymi niewywiązywania się z umowy przez pożyczkobiorcę. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach przeprowadzony przez BIG InfoMonitor1 wskazuje, że przez rok kwota nieopłaconych na czas zobowiązań przez osoby fizyczne, które brały udział w ankiecie wzrosła o 65 proc. Gdyby nie oferta pożyczki z poręczeniem banki i inne instytucje zmuszone by były albo do odmawiania udzielenia pożyczki dużej liczbie klientów albo do ponoszenia dużego ryzyka.

2. Poręczyciel NIE z przypadku

Każda instytucja udzielająca pożyczki z gwarantem wymaga, by wskazana przez pożyczkobiorcę osoba spełniała odpowiednie wymagania. Wśród nich najczęściej znajdują się:

  • wiek (18-75 lat)
  • dochody (kryteria finansowe zależne są od indywidualnej oferty firmy)
  • dobra historia kredytowa
  • obywatelstwo polskie.

W niektórych przypadkach banki i firmy wymagają, by poręczyciel był właścicielem nieruchomości.

3. Bank sprawdzi historię kredytową poręczyciela

Podczas rozpatrywania wniosku pożyczki z gwarantem bank skorzysta z dostępnych źródeł, takich jak BIG czy BIK w celu upewnienia się, że poręczyciel nie jest zadłużony, a wszystkie posiadane dotąd zobowiązania były płacone w terminie. Figurowanie na listach dłużników jest czynnikiem decydującym o nieprzyznaniu pożyczki z gwarantem.

4. Odpowiedzialność za pożyczkę spada na poręczyciela, gdy:

  • pożyczkobiorca nie spłaca zobowiązania
  • pożyczkobiorca ogłosił upadłość konsumencką
  • pożyczkobiorca zmarł.